Αναζήτηση
        
Η εταιρία Pre Press Εκτυπώσεις Δουλειές μας My Photo Gallery Όροι Χρήσης Επικοινωνία


Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε είδους υπηρεσία ή το λογισμικό "Digilabs" ή , διαβάστε τους Όρους που θα διέπουν τα δικαιώματά σας και τη χρήση των Digilabs υπηρεσιών ή λογισμικού. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Digilabs, οι όροι αυτοί θα αποτελέσουν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Digilabs.

Η Digilabs διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους, οπότε συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τις εν λόγω αλλαγές, αν συνεχέσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αφού έχουμε κάνει όλες αυτές οι αλλαγές.

Λογισμικό
Με τη λήψη, τη χρήση ή την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος λογισμικού που δημιουργήθηκε από την Digilabs, Inc (γνωστή και ως My Photo Calendars και / ή My Photo Cards και / ή My Photo Books και / ή My Photo Creations όπου στο εξής θα αναφέρεται ως "Λογισμικό"), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας χρήσης. "Εσείς" νοείται κάθε άτομο ή οντότητα που χρησιμοποιεί ή την εγκατάσταση του λογισμικού (εφεξής "Χρήστης")

Η συμφωνία είναι η πλήρης δήλωση της συμφωνίας μεταξύ των μερών σχετικά με το θέμα, και ενοποιεί ή υπερισχύει όλων των υπόλοιπων ή προγενέστερων συνεννοήσεων, εντολές αγοράς, συμφωνίες και ρυθμίσεις.

 
Προσωρινή Άδεια: Η DigiLabs σας χορηγεί μια προσωρινή, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη υπόαδειοδοτούμενο άδεια για να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό (εκτός από την Hosted Services) στον υπολογιστή σας για μια περίοδο η οποία λήγει το αργότερο εντός δέκα ( 10) ημέρες μετά από μια τέτοια λήψη (η «αρχική περίοδο»). αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς της εσωτερικής δοκιμή του λογισμικού, αλλά όχι, σε οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή, για:

    1.
Οποιαδήποτε εμπορική χρήση
    2.
Οποιαδήποτε χρήση από τρίτο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πληρωμής ή κανένας-πελάτες που πληρώνουν
   
3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αντίστροφη μηχανική, την κατάρτιση, την εξέταση του εσωτερικού κώδικα, τη διανομή του λογισμικού, ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κανένα εσωτερικό έλεγχο.

 
Δεν επιτρέπεται (και δεν επιτρέπεται σε κανένα υπάλληλο ή άλλο τρίτο πρόσωπο): (i) να κάνει ανάλυση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, μετάφραση, μετατροπή, ή να εφαρμόσει οποιαδήποτε διαδικασία ή διαδικασία με το λογισμικό προκειμένου να εξακριβωθεί, προέλευση, και ή / και κατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, ο πηγαίος κώδικας ή οι καταχωρήσεις για το λογισμικό ή οποιαδήποτε πληροφορία εμπορικού μυστικού ή διαδικασίας που περιέχονται στο Λογισμικό? (ii) αντίγραφο του Λογισμικού, εκτός εάν επιτρέπεται στην παρούσα συμφωνία? (iii) εκ νέου αδειοδότηση, εκμίσθωση , να παραχωρήσετε εγγυήσεις, ή κατοχή μεταφορά του λογισμικού? ή (iv) η άσκηση οποιονσδήποτε μετρήσεών του Λογισμικού.
Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει, να ένταξει ή την με άλλο τρόπο ενσωμάτωση του λογισμικού σε οποιαδήποτε λύση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο.
Ανακοίνωση περί πνευματικών
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ διέπει την ΛΗΨΗ των αντιγράφων ή άλλες μορφές αναπαραγωγής του υλικού. Οι φωτογράφοι προστατεύονται από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η χωρίς άδεια αναπαραγωγή ή διανομή  πνευματικής ιδιοκτησίας είναι παράνομη.

Εγγυάστε ότι το θέμα για να εκτυπωθεί ή να δημοσιευτεί με οποιοδήποτε εκ των υπηρεσιών ή των προϊόντων Digilabs γίνεται με πλήρη συμμόρφωση του αντιγράφου δικαιώματος του νόμου, και συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να καταστήσετε την Digilabs αβλαβή για όλες τις ευθύνες, τις ζημίες, και δικαστικά έξοδα που ενδέχεται να επιβαρύνουν τη κάθε νόμιμη ενέργεια που συνδέεται με τα παραπάνω.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, και να να υπερασπίζεστε την Digilabs, τα διοικητικά στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους δικαιοπάροχους, τους προμηθευτές και κάθε τρίτο από και ενάντια σε όλες τις διεκδικήσεις, ευθύνες, απώλειες, δαπάνες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων, και κάθε ισχυρισμό που σχετίζονται με παραβίαση από τρίτους για τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαιτήσεις
Οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες πρέπει να ασκηθεί, αν όχι καθόλου, εντός ενός (1) έτους από την αιτία της αγωγής. Τα μέρη συμφωνούν ότι αυτοί οι Όροι και κάθε σχετική με αυτούς αξίωση θα διέπεται και θα υπόκειται στους νόμους του κράτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη σύγκρουση των διατάξεων του νόμου, και δια του παρόντος συγκατάθεση για τη δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστηρίων της Αθήνας

Καμία εγγύηση. Περιορισμένη υποστήριξη:
Το Λογισμικό παρέχεται κατωτέρω "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ" και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Digilabs και οι χορηγοί της, αποποιούνται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ή που προκύπτουν από την πορεία της συναλλαγής ή τη χρήση στο εμπόριο. Ο Αδειούχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επιλογή του λογισμικού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού του Αδειούχου και των εξουσιοδοτημένων χρηστών, για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού και για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τη χρήση του από τον αδειολήπτη και εξουσιοδοτημένους χρήστες. η DigiLabs και οι χορηγοί της, δεν εγγυώνται ότι η ποιότητα ή η απόδοση του λογισμικού θα καλύψει τις απαιτήσεις του Αδειούχου ή των εξουσιοδοτημένων χρηστών ή ότι η λειτουργία του λογισμικού θα είναι ή μπορεί να γίνει χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Ο Αδειούχος αναγνωρίζει ότι δόθηκε απολύτως η δυνατότητα διενέργειας
οποιονδήποτε εξετάσεων του Λογισμικού πριν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ή / και να διαθέσει την χρήση του Λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Περιορισμός της ευθύνης
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η DIGILABS ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η DIGILABS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ πρόσβαση ή χρήση, DIGILABS SITE Ή λογισμικό ή υπηρεσίες, από οιεσδήποτε αλλαγές ΜΕ ΑΥΤΟΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ παρατηρήσεις σας ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ότι έχει αποτύχει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. ΡΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ DIGILABS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ τη δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων και ότι ο κίνδυνος τραυματισμού από τις ΠΑΡΑΠΑΝΩ στηρίζεται ουσιαστικά ΜΑΖΙ ΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, DIGILABS ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ περιεχόμενο τρίτων φορτώθηκε πάνω ή στο δικτυακό τόπο ή μέσω της Υπηρεσίας. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ DIGILABS ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή της υπηρεσίας περιορίζεται στα ποσά που έχετε καταβάλει σ 'DIGILABS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ τοποθεσία ή υπηρεσία. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, έτσι μερικά από τα παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για εσάς.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ DIGILABS και των χορηγών της (είτε σε συμβόλαιο, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή της ευθύνης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα $ 100 στο σύνολο.
Εκτός από το βαθμό που αυτή η εξαίρεση ή ο περιορισμός της ευθύνης θα είναι άκυρη ή αναποτελεσματική σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμο ή κανονισμό, σε καμία περίπτωση δεν θα DIGILABS ή χορηγών της δεν ευθύνονται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, αντίποινα, παραδειγματικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή απώλειας περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή να επιτύχει οποιαδήποτε συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση του Λογισμικού, ακόμη και αν DIGILABS ή χορηγών της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή εάν κάθε ένδικο μέσο στο παρόν δεν έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Ούτε DigiLabs ούτε χορηγών της θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού σε κάθε εφαρμογή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή τραυματισμό.
Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή να τροποποιηθεί, με εξαίρεση εγγράφως ότι είναι υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του καθενός από τα μέρη (εκτός από τα ονόματα και τις διευθύνσεις των παραληπτών ειδοποίηση η οποία μπορεί να αλλάξει μονομερώς με και μετά από γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος). Οποιαδήποτε εκτελούνται αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας (είτε από φωτοτυπία, φαξ ή άλλο αξιόπιστο μέσο) πρέπει να χρησιμεύσει ως ένα πρωτότυπο αυτής.
 

Έταιρικά Νέα

Νέα Προϊόντα

Τρέχουσες Προσφορές

Newsletter signup
Για να λαμβάνετε ενημερωτική αλληλογραφία και προσφορές, δώστε μας το e-mail σας.

Sitemap Οικονομικά Στοιχεία Επικοινωνία Colourunit Copyright © 2010 Design & Development by Icop